Restauracja ukraińskiej kuchni "Bereginya"

Restauracja ukraińskiej kuchni "Bereginya"

Informacja o projekcie

Data początku projektowania:
16.10.2013
Reszta obiektu:
25.12.2013
Plac:
280 kw.m.
Styl:
Chalet (stylizacja)
Wysokość sufitu:
3,2 m (6.40 m)
Rozkład:
Ukraina, Kowel
Prace:
Planowanie, designe

Restauracja kuchni ukraińskiej "Bereginia" położona jest w Kowielu i jest wykonana w stylu "domowe", którynie zakłada pretensjonalność, połysku i dodatków, ale wyrafinowany. Dlatego, mimo, że wszystkie meble wrestauracji jest dziełem autorskim, dotyczy ona wygląda bardzo elegancko, ale bez nadmiaru luksusu.Niepospolitość lady barowej przejawiła się w wykorzystaniu grubiańskiego kamiennego kładzenia, kturaprzypomina starą zamkową ścianę. We wnętrzu idealnie łączy w sobie wyrafinowany design i historycznetradycje.

OK