Zakład żywienia zbiorowego

Zakład żywienia zbiorowego

Informacja o projekcie

Data początku projektowania:
20.05.2013
Data reszty obiektu:
20.06.2013
Plac obiektu:
125 kw.m.
Styl:
Współczesny
Rozkład:
Ukraina, Łuck
Prace:
Zmienianie plan, designe

OK