House design with thermal wood siding, Lodz (Poland)

House design with thermal wood siding, Lodz (Poland)

Project information

Дата начала проектирования:
Дата сдачи объекта:
Площадь объекта:
Стиль:
Работы:
Дата початку проектування:
Дата здачі об'єкта:
Площа об'єкта:

OK